• Video
  • Video
  • Video

ਵੀਡੀਓ

FMNJ ਸੀਰੀਜ਼ ਸਮਾਲ ਸਕੇਲ ਕੰਬਾਈਨਡ ਰਾਈਸ ਮਿੱਲ

ਚਾਵਲ ਪੈਕਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ

20-30t ਸੰਪੂਰਨ ਚੌਲ ਮਿਲਿੰਗ ਲਾਈਨ

ਪਾਲਿਸ਼ਰ ਨਾਲ 30-40t

40-50TPD ਸੰਪੂਰਨ ਰਾਈਸ ਮਿਲਿੰਗ ਲਾਈਨ

100-120t ਸੰਪੂਰਨ ਚੌਲ ਮਿਲਿੰਗ ਲਾਈਨ

150-200TPD ਸੰਪੂਰਨ ਰਾਈਸ ਮਿਲਿੰਗ ਲਾਈਨ

ਝੋਨਾ ਪਰਬੋਇਲਿੰਗ ਪਲਾਂਟ